Tuyển dụng Đôi Dép
Tuyển dụng Đôi Dép
Tuyển dụng Đôi Dép
Tuyển dụng Đôi Dép
Tuyển dụng Đôi Dép
Tuyển dụng Đôi Dép
vị trí
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang

Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với công cụ tính tiền. Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán của nhà hàng, khách sạn. Khi nhận tiền từ khách, Nhân viên thu ngân sẽ nói to,…

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Toàn thời gian

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Toàn thời gian

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Toàn thời gian

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Toàn thời gian

Mô tả công việc …

Chi tiết
vị trí
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang

Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với công cụ tính tiền. Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán của nhà hàng, khách sạn. Khi nhận tiền từ khách, Nhân viên thu ngân sẽ nói to,…

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Toàn thời gian

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Toàn thời gian

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Toàn thời gian

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Theo ca

Mô tả công việc …

Chi tiết
Posted time 6 Tháng Hai, 2023 Location Bảo Lộc - Đà Lạt, Cần thơ, Nha Trang Job type Toàn thời gian

Mô tả công việc …

Chi tiết