BỐN PHÉP TÍNH LỚN "KHÔNG THỂ THIẾU" TRONG CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI

BỐN PHÉP TÍNH LỚN “KHÔNG THỂ THIẾU” TRONG CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI

Cộng trừ nhân chia là những phép tính trong toán học, nhưng nó đồng thời cũng là những trí tuệ tuyệt vời. Dùng phép cộng làm việc, dùng phép trừ để sống, dùng phép nhân để thể hiện lòng biết ơn, dùng phép chia để buông bỏ. Nếu làm được bốn điều này, ắt sẽ […]